Go to content Go to navigation Go to language switcher Go to search

projekt › skulptur

Don´t Sell Your Soul To Buy Peanuts For The Monkey

år: 2012
utställning: separat, Centralgalleriet, Gävle, Sverige
titel: “Don´t Sell Your Soul To Buy Peanuts For The Monkey”

  • klicka på ikonerna för mer text eller bilder

He´s Gone To See A man About A Dog

år: 2011
utställning: separat, Kunstbanken, Hamar, Norge
titel: “He´s Gone To See A man About A Dog”

  • klicka på ikonerna för mer text eller bilder

If You Can Read This, My Beard´s Too Short

år: 2010
multipel: för Snowball Editions
titel: “If You Can Read This, My Beard´s Too Short”

  • klicka på ikonerna för mer text eller bilder

Både Og

år: 2007
utsmyckning: Blussuvoll Ungdomsskole, Trondheim
titel: Både Og

* klicka på ikonerna för mer text eller bilder

Versaltrykkeriet på Skulpturbiennalen

år: 2003
utställning: Skulpturbiennalen, Vestfold Haugar Kunstmuseum, Tønsberg
titel: “Versaltrykkeriet, Haugar”

  • klicka på ikonerna för mer text eller bilder

Skulptur

Jag är ingen skulptör, men i brist på bättre ord kallar jag en del av min produktion skulptur.

  • klicka på ikonerna för mer text eller bilder