Versaltrykkeriet på AKS i Lillestrøm var min första riktigt stora separatutställning efter att jag avslutade fAlice-projeket. Flotta lokaler som passade mig perfekt. De tre rummen på AKS blev en initiationsrit; tre steg på vägen till den innersta hemligheten (det vill i det här fallet säga Ateliéen).