(Tele-ol-ogy : theory, teaching, belief, that events and developments are due to the purpose or design that they are serving (as opposed to the mechanistic theory of the universe).
Mech-an-is-tic the theory that all changes in the universe and all living creatures are caused by physical and chemical forces only.)

En uppdatering av internett-installationen Archive I, för nettsiden kunst.no. Ca 100 sidor med varierande innehåll. Då jag gjorde installationen år 1999 var hastigheten på folks internetkopplingar inte särskilt hög, av den grund valde jag att bgränsa storleken på de flesta bilderna. Installationen går fortfarande att utforska på: http://kunst.no/archive/ och jag väljer därför att inte säga mer om den.