En utsmyckning jag gjorde i juni 2011 på Magnormoen tollstation.