Jag är ingen skulptör, men i brist på bättre ord kallar jag en del av min produktion skulptur. Det mesta av det jag kallar skulptur är egentligen skalamodeller (hmm… kanske jag bara skulle kalla det modeller..?), Modellerna är inte tillverkade som förlagor till fullskaleting, de är autonoma verk, färdiga i just den skala de är.