En något okonventionell utsmyckning i ingångspartiet på Blussuvoll Ungdomsskole i Trondheim, Norge. Blev färdig i december 2007 (efter många om och men i byggprocessen…). Skelettet är tysk och heter Hugo, fågeln är en norsk Berguv (Hubro på norska), kristallkronan beställdes från Tjeckien og plattorna i trappen är italienska…
(Stort tack!!! til Rune Jensen som hjälpte mig med monteringen)